logo
Promocja! UEFA Euro 2008 - PS3 :: 9,00 zł ::.
Polub nas!Wybierz kategorię
PC (12)
PSP (170)
Xbox 360 (251)
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
849,00 zł
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Sonda
W jakich godzinach sklep powinien być czynny?
8-16
9-17
10-18
11-19
12-20
Wszystkich głosów: 1584


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Sonda
Najchętniej przyjdę do sklepu w następującym dniu:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
Wszystkich głosów: 1005


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Banner
Pliki cookies
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Jeśli nie chcesz, żeby były zapisywane na twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia przeglądarki.
Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.krakow.gameover.pl Spis treści § 1 Postanowienia Ogólne § 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną § 3 Zawarcia umowy sprzedaży § 4 Płatność, dostawa, odbiór § 5 Dane osobowe § 6 Reklamacje § 7 Odstąpienia od umowy § 8 Informacje dodatkowe §1 Postanowienia ogólne: 1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") reguluje warunki: a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.krakow.gameover.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów. b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera. c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 1.2 Sklep internetowy („E-sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.krakow.gameover.pl,. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego. 1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest Radosław Sady Game Over, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: krakow@gameover.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków 1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.6 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. 1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy. 1.8 Towary dostępne w E-sklepie są nowe, bądź, jeśli zostało to wyraźnie opisane w ofercie handlowej, używane a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 § 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne. 2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. 2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail. W celu dokonania zakupów Klient zarejestrowany w systemie Sklepu uzupełnia dane potrzebne do realizacji Zamówienia (tzn. podaje adres, numer kontaktowy) 2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). 2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Subskrypcja” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Wyślij”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter. 2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony. 2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn: 2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy krakow@gameover.pllub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu). 2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia. 2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym. 2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy. §3 Zawarcie umowy sprzedaży 3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia: a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu; b) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail; c) złożenie zamówienia telefonicznego 3.2. Klient, który złożył zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Chcę być powiadamiany o nowościach”) 3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.krakow.gameover.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta. 3.3.1.Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych klientów sklepuwww.krakow.gameover.pl, polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu wybieramy sposób dostawy i metodę płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem 3.4 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres krakow@gameover.pl, Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość. 3.4.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności. 3.5.Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z sprzedawcą który jest dostępny pod numerem telefonu +48507 194 536 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie telefoniczne może być dokonane w godzinach pracy firmy Game Over (od poniedziałku do piątku 10.00 - 18.00, w soboty 11.00-15.00. 3.5.1. Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy. 3.5.2. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych. 3.6. W trakcie składania zamówień o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. 3.7. Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową 3.8.1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego regulaminu) 3.9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy: a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie; b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową; c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych użytkowników) 3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-14.00. 3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu (§3.8 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 3.12. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z § 3.8 Regulaminu. 3.13. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru. §4 Płatność, dostawa, odbiór 4.1 Płatność 4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki. 4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia. 4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: a) gotówkowej - płatności za pobraniem, płatność w siedzibie Sklepu (przy odbiorze osobistym) b) bezgotówkowej : -płatność przelewem na rachunek sklepu: ING Bank Śląski: 82 1050 1445 1000 0091 3368 2014 W tytule przelewu należy podać numer zamówienia - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym. 4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego. 4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 4.2. Wysyłka towarów 4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie sklepu Sklep GAME OVER Ul. Radziwiłłowska 26B, 31-026 Kraków 4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.9 niniejszego regulaminu). 4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. 4.2.3. Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być: tj a) kurier UPS- UPS Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie(adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa) Numer NIP 5221004200, numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 36680 b) Poczta Polska- Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 334972. 4.3. Odbiór towarów 4.3.1. Sprzedawca informuje że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika. 4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby. 4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki. 4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosi się o kontakt z Sprzedawcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Sprzedawcy. § 5 Dane osobowe 5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym. 5.2. Administratorem danych osobowych jest Radosław Sady Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków Numer NIP 6782956269 Numer REGON 122809589 5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem. 5.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca. 5.4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków , bądź też mailowo na adres:krakow@gameover.pl § 6 Reklamacje 6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru: 6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków 6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres krakow@gameover.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc. 6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę. 6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy: 6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy krakow@gameover.pl bądź listownie na adres sklepu : Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków 6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. 6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. 6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób. § 7 Odstąpienie od umowy 7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Game Over, ul. Radziwiłłowska 26 lok. B, 31-026 Kraków bądź też mailowo na adres: krakow@gameover.pl 7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia. 7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia. 7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. 7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Adres, wysyłka

Game Over Kraków
ul. Radziwiłłowska 26B
31-026 Kraków
(300 metrów od Dworca Głównego)

CZYNNE:
pn-pt 10:00-20:00
sobota 11:00-19:00
niedziela 11:00-19:00


Tel. 507 194 536
mail: krakow@gameover.pl

Koszty przesyłki:
Odbiór osobisty: 0 zł
Polecony Priorytetowy: 9 zł
Paczka Ekonomiczna: 6.5 zł
Paczkomaty 24/7: 8 zł
Kurier: 14 zł
Kurier pobranie:16 zł

PayU - płatności internetowe

eRaty - kupuj na ratyOstatnio oglądane
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Waluta
Statystyki
Gości online: 5
Współpraca
C
3723363

Aktualna Data: 2017-07-22 16:39
© Game Over Kraków - Sklep On-line. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.